Håndsystem

KD/HD-teknologi

Beskrivelse av sveisemetode

TiPTiG DV system KD/HD brukes til a generere tradelektrodens linecere, kontinuerlige, trinnløst justerbare bevegelse fremover. Samtidig blir denne bevegelsen overlagret av en ytterligere fremover- og bakoverbevegelse av tradelektroden.

Dette danner en kinetisk energi som beveger smeltebadet prosessikkert og dynamisk. Ved hjelp av en ekstra strømkilde blir tradelektroden forvarmet gjennom motstandsoppvarmingen mens tradelektroden berører smeltebadet.

Håndsystemets komponenter

  • TIG sveiseapparat
  •  TiPTiG HD/KD slangepakke for forbindelse TIG anlegg – TiPTiG DV system
  • TiPTiG HD/KD DV system hand
  • TiPTiG HD/KD TIG brennersystem 220 A, 280 A, 400 A, 550 A med fastinstallert brennerhode eller brennerhalsskiftesystem, lengder fra 4,0-7,0 m
  • TiPTiG HD/KD TIG brenner-reservedelsbokser sma og store utførelser

Bruksområder

TIG vekselstr0m for kaldtradanvendelser, TIG likestr0m for varmtradanvendelser

Materialer for varmtradanvendelser