EPO TIPTIG investerer i TIPTIG prosess anlegg. Bildet viser TIPTIG Utstyr.